Sídlo

ELMAX ŽILINA, a.s.
Dlhá 85
010 09 Žilina – Bytčica
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 36401676
DIČ: 2020099554
IČ DPH: SK2020099554

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10316/L

Sekretariát

T   +421 41 7647 525
F   +421 41 7632 774
E   elmax@elmaxzilina.sk

Obchodný úsek

T   +421 41 7645 288
F   +421 41 7632 774
E   odbyt@elmaxzilina.sk