Operačný program EÚ

eu

Enviromentálne zodpovedný výrobca

eu

elektrovyroba

Elektrovýroba

 

Výroba rozvádzačov nízkeho napätia pre najširší rozsah použitia. Typizované i atypické, vyrábané na základe konkrétneho projektu. Pri ich výrobe používame komponenty renomovaných svetových výrobcov.

Čítajte viac

kovovyroba

Kovovýroba

 

Výroba typizovaných aj atypických rozvádzačových skríň, špecializovaných skríň, produktov rôzneho zamerania a mnohých ďalších výrobkov.

Čítajte viac

automatizacia

Automatizácia

v priemysle

Návrh a kompletná realizácia elektroprojektov riadenia technologických zariadení a manipulačnej techniky s použitím riadiacich systémov SIEMES, Allen-Bradley, TECO atď. (PLC) a manipulačných robotov.

Čítajte viac

Filtračné a odsávacie

zariadenia

Výroba zariadení určených na odsávanie, filtráciu vzduchu z priemyselných prevádzok a zariadení určených na vytvorenie čistých priestorov v zdravotníckych a farmaceutických zariadeniach (biologické bezpečnostné boxy pre vybavenie laboratórií, nemocníc a pod.)

Čítajte viac

Kto sme

Naša spoločnosť sa radí medzi popredné spoločnosti na Slovensku v oblasti výroby rozvádzačov, kovovýroby a priemyselnej automatizácie. Pôsobíme na trhu už od roku 1993 pričom sa vo všetkých činnostiach opierame o dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu v obore. V plnom rozsahu vykonávame výrobnú, technickú, montážnu, organizačnú, odbytovú a servisnú činnosť.

Sme vlastníkmi certifikátov CE pre európsky, UL pre americký a kanadský trh a máme zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa ISA 9001, čo dokumentuje najvyššiu kvalitu vykonávanej práce vo všetkých oblastiach a dáva záruku jej neustáleho zvyšovania. V neposlednom rade aj najmodernejšie technologické vybavenie a pravidelne školení pracovníci sú zárukou kvality, na ktorú sa v našej spoločnosti kladie veľký dôraz

Čítajte viac

elmax_iPad

Naša politika

Zákazník určuje naše konanie
Obchodný úspech – naša istota
Excelentným vedením dosahujeme špičkové výsledky
Zakladáme si na stabilných obchodných vzťahoch
Rast výkonnosti – naša perspektíva
Pracujeme s vedomím spoločenskej zodpovednosti

Naša kvalita

Robíme jednoducho
Robíme všetko správne už od začiatku
Udržiavame poriadok
Zapájame vlastnú zodpovednosť
Rozprávame s tými správnymi ľuďmi
Dodržiavame termíny
Sme otvorení novým myšlienkam
Kontrolu kvality dodržiavame dôkladne

Naša vízia

Chceme byť dlhodobo aktívnou spoločnosťou na slovenskom trhu, charakterizovanou trvalým profilom a vysokým spoločenským kreditom.

Máte záujem o naše produkty alebo služby?

Kontaktujte nás

Spoločnosť na operatívne a strategické riadenie využíva ERP systém VISION32

VISION32