Profil verejného obstarávateľa

osoby podľa §7 Zákona o verejnom obstarávaní 25/2006

Prehľad aktuálnych verejných obstarávaní a obchodných súťaží:

Výzva na predkladnie ponúk – verejné obstarávanie:  CNC vysekávací lis s automatizáciou