O firme

Na trhu pôsobíme už od roku 1993. Sme významným slovenským výrobcom rozvádzačov nízkeho napätia pre najširšie použitie. Okrem elektrovýroby sa zameriavame na kovovýrobu a automatizáciu v priemysle.
Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s., je významným slovenským producentom elektrotechnických zariadení do 1000 V / 2500 A. Na trhu pôsobí od roku 1993. Vo všetkých svojich činnostiach sa opiera o dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov a bohatú tradíciu v odbore. V plnom rozsahu vykonáva organizačnú, technickú, výrobnú, montážnu a odbytovú činnosť. Výrobné, obchodné priestory a sídlo firmy sa nachádzajú v priemyselnej zóne Žiliny v mestskej časti Bytčica.

V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 110 pracovníkov. V spoločnosti je zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO9001, čo dokumentuje kvalitu vykonávanej práce vo všetkých oblastiach a takisto dáva záruku jej neustáleho zvyšovania. Spoločnosť taktiež vlastní certifikáty CE pre európsky trh a UL pre americký a kanadský trh. Výroba sa sústreďuje na výrobu rozvádzačov typového a atypického vyhotovenia do 1000 V/2500 A pre občiansku a priemyselnú výstavbu, energetiku, na signalizáciu, reguláciu a kontrolu technologických procesov, skriňové systémy a kompenzačné zariadenia jalového výkonu.

Súčasťou činnosti je aj poskytovanie služieb v oblasti montáže a údržby elektrotechnických zariadení. Od 01.01.2003 sa naša spoločnosť zameriava aj na projekčnú činnosť v elektroenergetike, ako aj na meranie, reguláciu a na automatizáciu výrobných činností.

Výrobný a dodávateľský program spoločnosti ELMAX ŽILINA, a.s. je rozdelený do troch hlavných línií:

Elektrovýroba

Výroba rozvádzačov nízkeho napätia pre najširší rozsah použitia (typizované i atypické, vyrábané na základe konkrétneho projektu). Pri ich výrobe firma používa komponenty renomovaných svetových výrobcov (Siemens, Allen-Bradley, Eaton, Schneider Electric, SEZ Krompachy, OEZ, Legrand, Schrack Technik, OEZ a ďalších)

Kovovýroba

Moderné technologické vybavenie na spracovanie plechu vrátane povrchovej úpravy práškovou technológiou umožňuje spoločnosti uvádzať na trh výrobky najvyššej kvality. Strojárska výroba je zabezpečená strojovým zariadením na delenie, ohraňovanie a vysekávanie komponentov z plechu a zváracími pracoviskami. Mechanická časť výroby je úzko prepojená s povrchovou úpravou a práškovým nanášaním farieb. Ďalšou súčasťou ponuky spoločnosti v tejto oblasti je aj možnosť kooperácie s využitím všetkých technologických operácií, ktoré má firma zaradené vo svojom technologickom reťazci.
Ide najmä o:

  • rezanie na laserovom stroji TruLaser 3030,
  • vysekávanie na CNC vysekávacom stroji TruPunch 5000,
  • ohraňovanie na ohraňovacích lisoch TrumaBend V850S a TruBend 5085,
  • povrchová úprava práškovou technológiou na linke IDEAL LINE,
  • zváranie,
  • CNC nanášanie napeňovaného polyuretánového tesnenia

Jedná sa o typizované aj atypické rozvádzačové skrine, špecializované skrine, produkty rôzneho zamerania a mnohé ďalšie výrobky.

Priemyselná automatizácia

Komplexná dodávka v oblasti automatizácie, elektroovládania a riadenia manipulačnej techniky a technologických procesov na báze riadiacich systémov Siemens S7, Allen-Bradley SLC-500, TECO NS-950 a pod. ELMAX ŽILINA, a.s. zabezpečuje vytvorenie projektu vrátane riadiaceho programu, dodávku, montáž, oživenie zariadenia, doladenie programu a servisnú činnosť. Mechaniku jednotlivých priemyselných liniek spoločnosť dokáže riešiť buď nasadením jednoúčelových manipulačných zariadení, alebo priemyselných robotov.

ISO 9001C UL USCE

Naša politika

Zákazník určuje naše konanie
Obchodný úspech – naša istota
Excelentným vedením dosahujeme špičkové výsledky
Zakladáme si na stabilných obchodných vzťahoch
Rast výkonnosti – naša perspektíva
Pracujeme s vedomím spoločenskej zodpovednosti

Naša kvalita

Robíme jednoducho
Robíme všetko správne už od začiatku
Udržiavame poriadok
Zapájame vlastnú zodpovednosť
Rozprávame s tými správnymi ľuďmi
Dodržiavame termíny
Sme otvorení novým myšlienkam
Kontrolu kvality dodržiavame dôkladne

Naša vízia

Chceme byť dlhodobo aktívnou spoločnosťou na slovenskom trhu, charakterizovanou trvalým profilom a vysokým spoločenským kreditom.

Máte záujem o naše produkty alebo služby?

Kontaktujte nás