O nás

História

Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s., je významným slovenským producentom elektrotechnických zariadení do 1000 V / 2500 A. Na trhu pôsobí od roku 1993. Vo všetkých svojich činnostiach sa opiera o dlhoročné skúsenosti svojich pracovníkov a bohatú tradíciu v odbore. V plnom rozsahu vykonáva organizačnú, technickú, výrobnú, montážnu a odbytovú činnosť. Výrobné, obchodné priestory a sídlo firmy sa nachádzajú v priemyselnej zóne Žiliny v mestskej časti Bytčica.

V spoločnosti je zavedený certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO9001, čo dokumentuje kvalitu vykonávanej práce vo všetkých oblastiach a takisto dáva záruku jej neustáleho zvyšovania.

Výroba sa sústreďuje na výrobu rozvádzačov typového a atypického vyhotovenia do 1000 V/2500 A pre občiansku a priemyselnú výstavbu, energetiku, na signalizáciu, reguláciu a kontrolu technologických procesov, skriňové systémy a kompenzačné zariadenia jalového výkonu. Naďalej zostáva významnou súčasťou činnosti predaj komponentov elektrotechnických zariadení. Súčasťou činnosti je aj poskytovanie služieb v oblasti montáže a údržby elektrotechnických zariadení . Od 1. 1. 2003 sa naša spoločnosť zameriava aj na projekčnú činnosť v elektroenergetike, ako aj na meranie, reguláciu a na automatizáciu výrobných činností.

Naša politika

Zákazník určuje naše konanie
Obchodný úspech – naša istota
Excelentným vedením dosahujeme špičkové výsledky
Zakladáme si na stabilných obchodných vzťahoch
Rast výkonnosti – naša perspektíva
Pracujeme s vedomím spoločenskej zodpovednosti

 

Naša vízia

„Chceme byť dlhodobo aktívnou spoločnosťou na slovenskom trhu, charakterizovanou trvalým profilom a vysokým spoločenským kreditom.“

Máte záujem o naše produkty alebo potrebujete zákazku na mieru?

Kontaktujte nás