EKOKROK

Chceli by sme Vás informovať, že sa naša spoločnosť rozšírila o ďalšiu, po spoločnosti EMTECH s.r.o. v poradí už o druhú spoločnosť – EKOKROK s.r.o..

Od 01.01.2015 sa spoločnosť ELMAX ŽIINA, a.s. stala 100 % vlastníkom uvedenej spoločnosti, čím sme rozšírili naše portfólio výrobkov a zabezpečili vstup do nového odvetvia.

Kým pri spoločnosti EMTECH s.r.o. došlo k úplnému zlúčeniu s ELMAX ŽILINA, tak firma EKOKROK s.r.o. ostáva ako samostatný právny subjekt s vlastným menom a značkou.

 

O spoločnosti EKOKROK s.r.o.

Spoločnosť sa zaoberá kompletnou výrobou filtračných a odsávacích zariadení na čistenie vzduchu. Tieto prístroje nachádzajú uplatnenie hlavne:
– v priemyselných prevádzkach rôzneho druhu a zamerania (napr. zváracie pracoviská, pracoviská, kde vzniká nechcené znečistenie)
– v zdravotníckych, chemických alebo farmaceutických zariadeniach (napr. vybavenie laboratórií, nemocníc, výskumných ústavov a pod.)

Spoločnosť si od roku 1991, v ktorom bola založená, vybudovala stabilné miesto na trhu s vysokým spoločenským kreditom a s veľkým množstvom spokojných zákazníkov.

Pre viac informácií o spoločnosti navštívte: www.ekokrok.sk poprípade nás kontaktujte na ekokrok@elmaxzilina.sk.

Vízia:
Našim cieľom je naplno využiť potenciál tejto spoločnosti, s výrobkami prekročiť nie len hranice Slovenskej republiky ale aj Európy a inovovať spoločnosť do takej miery aby bola na týchto trhoch plnohodnotne konkurencieschopná. Veríme, že rozšírime naše pôsobenie do ďalších oblastí, získame nové skúsenosti, oslovíme nových zákazníkov a vybudujeme minimálne takú úspešnú spoločnosť akou je ELMAX ŽILINA, a.s.

ELMAX ŽILINA, a.s.