ELEKTRO 2015

Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. sa už po štvrtý krát aktívne zúčastnila medzinárodného veľtrhu ELEKTRO 2015 konajúceho sa v Moskve. Tento významný medzinárodný veľtrh so zameraním na elektrotechniku, elektroniku, automatizáciu a priemyselné osvetlenia sa konal v termíne od 8. do 11. júna 2015. Naša expozícia bola umiestnená v pavilóne 1 na spoločnej výstavnej ploche Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré v rámci proexportných aktivít vytvorilo priestor na prezentáciu slovenských spoločností za hranicami našej krajiny. Cieľom bolo nielen presadiť naše spoločnosti a zvýšiť ich konkurencieschopnosť v tomto regióne ale aj podporiť exportnú výkonnosť celého hospodárstva Slovenskej republiky.
ELMAX ŽILINA, a.s. ako exportne orientovaná spoločnosť opäť využila možnosť zúčastniť sa tohto veľtrhu a privítala možnosť prezentovať svoj výborný program aj na ruskom trhu. Cieľom našej účasti bolo informovať tamojšiu odbornú verejnosť o našich produktoch a novinkách a v neposlednom rade rozšíriť obchodné vzťahy a nájsť nových potencionálnych zákazníkov. Účasť na výstave opäť hodnotíme ako prínosnú pre naše zahraničné aktivity.

ELMAX ŽILINA, a.s.