Elosys 2014

Aj tento rok sa naša spoločnosť aktívne zúčastnila v poradí už 20. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií – ELOSYS 2014. Tento významný slovenský veľtrh s účasťou vystavovateľov aj zo zahraničia sa konal na výstavisku v Trenčíne v termíne od 14.10.2014 do 17.10.2014.
Naša spoločnosť opäť prezentovala svoj výrobný program a niektoré finálne výrobky na vlastnej výstavnej ploche o rozlohe 50 m2 umiestnenej v pavilóne č. 10. Tento rok sme sa zamerali hlavne na prezentáciu nášho nerezového programu – nerezových rozvádzačových skríň rôzneho typu a zamerania. Zákazníci sa mali možnosť poinformovať o novinkách, plánoch do budúcnosti a v neposlednom rade si mali možnosť podrobne prezrieť vystavené produkty.
Vzhľadom na to, že v súčasnosti sa naša spoločnosť orientuje hlavne na zahraničný trh kam smeruje až 85% našej produkcie, cieľom našej účasti bolo ukázať, že sme na slovenský trh nezabudli. Jedným z dôvodov našej účasti teda bolo aj opätovné obnovenie a prehĺbenie vzťahov s novými alebo už existujúcimi domácimi zákazníkmi.
Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a poctili nás svojou návštevou a tých ktorí sa u nás zastaviť z osobných alebo pracovných dôvodov nemohli, radi uvítame priamo u nás v spoločnosti.

ELMAX ŽILINA, a.s.