Hannover Messe 2015

Spoločnosť ELMAX ŽILINA, a.s. sa aj tento rok aktívne zúčastnila medzinárodného veľtrhu priemyselných a informačných technológií, environmentálneho inžinierstva – Hannover Messe 2015. Svetovo známy veľtrh sa konal v dňoch 13. až 17. apríla na výstavisku v nemeckom Hannoveri, kde sme sa ako vystavovatelia zúčastnili už po druhýkrát. Na spoločnej ploche pod záštitou Ministerstva Hospodárstva SR sme prezentovali svoj výrobný program a taktiež aj niekoľko vzorových výrobkov. Cieľom našej aktívnej účasti bolo vyhľadanie nových obchodných príležitostí za hranicami Slovenska, rozšíriť pro-exportné zámery a získanie informácií o súčasných potrebách na poli priemyslu. Keďže prevažná časť našej produkcie odchádza buď priamo alebo nepriamo na zahraničné trhy snažíme sa aj týmto spôsobom vstúpiť do širšieho povedomia verejnosti v európskom a celosvetovom meradle.